מאז שחר ההיסטוריה, כשאורחות ישמעאלים הוליכו על גמליהם צרי ולוט ורוח איימה לשבר אוניות תרשיש, הובילו טובין, סחרו בהם ונפגעו מאובדנם.
אנשים וחברות שוגרים או מקבלים חפצים, סחורות, ציוד, חומרי גלם וטובין מכל סוג שהוא, ביבשה בים ובאוויר בשיטות הובלה שונות, מכל מקום לכל מקום תחת השמש.
הסיכונים שהטובין יאבדו או יינזקו בצורה כזו או אחרת אורבים לפתח. אותם יש למנוע, למזער ואם חלילה אירעו – לטפל כנדרש בנזקים ובתביעה. 

 

 שירותים שמעריכים        English       שמאות ימית - מהי? 

 

        
      אזהרת חיתום: יבוא פלדה מסין - סיכון חריג
         Chinese Junk Boat   מונטג' להמחשה בלבד
     פלדות מובלות לאחר המתנה ארוכה ותובלות פנימיות
     שטרי מטען מוחרגים
     סימוני זהוי לקויים גורמים לערוב סחורות, אי מסירה וחוסר
     פריקה לשטח - גורמת לנזקי ניטול ומסירות שגויות