טיפול בנזקים ותביעות - תיאור גרפי

 
 

במקרה של נזק או אובדן למטען יש לנקוט בצעדים המתבקשים ממהות האירוע עוד לפני הטיפול בתביעה ככזו. הטיפול בנזק ובתביעה לאחר מכן מונה מספר שלבים באחריותם של מספר גופים כפי שיתואר בהמשך (להסבר נוסף לחץ )

 

 

          ששה שלבים               אנו מבחינים בששה שלבים שחמשה מהם באחריותו של המבוטח/התובע. השלב האחרון באחריותו של  המבטח.  בחלק מהשלבים, בעיקר בשלבי ההגדרה והמיטוב, עשויה להדרש מעורבות שמאי.

  1. גילוי הנזק / האובדן 
  2. יידוע - דווח לגורמים השונים     
  3. הגדרת הנזק / האובדן
  4. צעדי מיטוב - מזעור
  5. המצאת מסמכים 
  6. יישוב התביעה וסילוקה

  

      גילוי הנזק / האובדן         בטרם יוכל המבוטח או בעל הזיקה הזכאי לתבוע לעשות פעולה כל שהיא, עליו להיות מודע לכך שנגרם נזק או אובדן למטען.  גילוי הנזק חייב להתקיים תוך תקופת הביטוח או בסמוך לסיומה.

הנזק יכול להתגלות עוד בארץ המקור או במהלך המסע ע"י המשלח, מוביל מקומי, מוביל ימי או אווירי כמו גם באירועים מיוחדים כמו "ג'נרל אוורג'".

לאחר פריקת האניה או הגעת הטיסה, בנמלים או במסופים. או ע"י עמילי המכס ונהגים.

יתכן שהנזק מתגלה רק בעת המסירה ביעד הסופי או מייד לאחריה.

חשוב לזכור שגילוי הנזק או האובדן חייב להתקיים תוך תקופת הביטוח על פי הפוליסה, דהיינו לאחר שהחל המסע ולפני שהסתיים. חריגה מעבר למועד הגעת המטען ליעד תקשה על ההוכחה שהנזק/אובדן אירע בעת שהכיסוי היה תקף.
יתרה מכך, ככל שגיליו הנזק מתרחק ממועד ההתרחשות, יקשה להוכיח את נסיבות המקרה, גורם הנזק  ואת אחריותו של הגוף המזיק.

  

           יידוע ודווח                  עם הוודע למבוטח או לבעל הזיקה הזכאי לתבוע, עובדת קיום נזק או  אובדן במטען  עליו ליידע מיידית מספר גופים כאשר סוג ורמת ההודעה שונים.

דווח - כלפי המבטח, קיימת חובה לדווח על נזק/אובדן העשוי להתממש כתביעה, מיד עם היוודע עובדת קיומו.
כך גם אם גורם הנזק/האובדן, מקורו אצל הספק שמצופה כי יכיר בתביעה. אין למבטח זכות שיבוב כנגד הספק. 

מחאה - על פי תנאי הפוליסה, חייב המבוטח לשמור על זכויות השיבוב כנגד המזיק, על כן יש חובה להגיש מכתבי מחאה כנגד המוביל, נמל, מסוף

וכל גורם אחר שיש לו חלק באחריות לגרימת הנזק. 

נדגיש - שקיימות אמנות בינל' והגבלות אחרות, התוחמות מועדי מחאות כנגד מוביל ימי, אווירי וכ"ו ועל כן חובה להגיש מחאות בזמן.

  

               הגדרה
נזק/אובדן כדי ניתן יהיה לטפל בו הן מבחינת מיזעורו/תיקונו או לתבוע שיפוי בגינו - חייב להיות מוגדר.
שלב זה בדרך כלל מתבצע בסיוע שמאי מומחה.

אפיון -  יש להגדיר את גורם הנזק וסיבתו כדי שניתן יהיה לשייכו למקום, מועד וברשות מי אירע. חשוב לציין שמבחינה ביטוחית מוכרח להיות אירוע מקרי שמקורו בסיכון.

כימות - מידת הנזק/האובדן חייבת להיות מוכחת בצורה מדויקת כדי שתהיה מקובלת כבסיס לתביעה.  

 שיטות שונות קיימות לקביעת ממדי האובדן.  אלו ככלל, בתחום המומחיות של השמאים.
  

   מיטוב -  Making Good מטען שנזוק מחייב מעשה הכרוך בעלויות כספיות. 
הוצאות מיוחדות -  לרב, בטרם הגעת המטען ליעדו, פעולות מנע ומזעור, דין וטורח, והשתתפות בג'נרל אוורג'.
תיקון - לאחר בחינת השיטה והעלויות - במדה שניתן טכנית וקיימת כדאיות כלכלית.  
פחת ערך - כשהמטען פגום מלשמש למטרה לה נועד, או בהעדר חלופות תיקון או בנוסף לתיקון, ניתן לקבוע בשיטות שונות שהמטען פחת בערכו.  
אובדן כליל - כשעלויות תיקון עולות על השווי המתוקן, או במקרים דומים יחשב המטען כאובדן כליל להלכה-  למעט ערך ניצולת.        

  

       מסמכים תומכים            
כל תביעה בגין נזק/אובדן חייבת להיות נתמכת בסדרת מסמכים שעל המבוטח לרכז ולהמציא למבטח.
מעמד- Status - שטר-מטען, חשבון ספק, רשימון מכס ות. ביטוח. להוכחת זיקה ומעמד ביחס למטען וזכאות ביטוחית.
עילה - מסמכים התומכים במהות האירוע ונסיבותיו.
היקף- מסמכים המבססים את ממדי הנזק והיקפו.
זכאות ותנאים מוקדמים- מסמכים הנדרשים להוכחת קיום תנאים מוקדמים לביטוח

להרחבה לחץ כאן 

  

           יישוב - תיאום             
עם סיום הטיפול בשלבים הקודמים שבאחריות המבוטח, מוגשת התביעה על מסמכיה לידי המבטח.
המבטח - מצידו יבחן את התביעה וישקול באם התביעה מכוסה על פי הפוליסה שלהם.
במדה ולא - ידחה את התביעה. במדה והתביעה מכוסה, יתאם אותה מבחינה כספית, לסכום הביטוח בניכוי השתתפות עצמית.
לצורך סילוק התביעה, יחתים המבטח את המבוטח על קבלת סילוקין, בה גם ימחה את זכות השיבוב לטובת המבטח.

  
גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר      
 
 

קרן היסוד 3 כניסה ב' רמת אילן גבעת שמואל, ת"ד 6608
טל': 7369673 – 03, פקס: 5340531 – 03
דוא"ל:
ade@ade.co.il