פקעת אלומניום (Cocoon) - הגנה פגיעה

 
 

 

 פקעת אלומניום מולחם - סיכונים

פקעת (Cocoon) אלומניום מולחם - נחשב כמגן יעיל בפני חדירת מים ולחות, בעיקר של מכונות וציוד רגיש ומדויק. כל עוד הוא שלם נכון הדבר. אליה וקוץ בה. לעיתים כבר בזמן האריזה, ביחוד של מכונות גדולות, אך גם במהלך הדרך בעת חשיפה לגורמי מזג אוויר, נגרמים קרעים המאפשרים חדירת מים.
משחדרו המים, הם כלואים ומוצאים דרכם לפני ולפנים.
 

למטה: מים חדרו בעד ארגז העץ, ניקוו על גבי ירעת האלומניום ומשקלם גרם למתיחתה על דבי בליטה שקרעתה
 
 למעלה:מתחת למכסה ארגז העץ  - נקרעה יריעת האלומניום שנמתחה על גבי בליטה שבחלקה העליון של המכונה
 
למטה: מכונה לעבוד שבבי הובלה בארגז מתכת. מים חדרו גרך הגג, ניקוו על גבי יריעת האלומניום שנפרמה בתפר המולחם. המים חדרדרך גוף המכונה ונאספו בקרקעית. 
 
 
 למטה: שני מקרים דומים. שתי מכונות עיבוד שבבי מדויקות, גדולות וכבדות, משני יצרנים שונים מהמדרגה הראשונה, לשני מקבלים שונים - נארזו בכלוב מתכת, ללא דפנות, בתוך פקעת אלומיום מולחמת.
 מחמת מזג האוויר במהלך הדרך, נקרעו היריעות לגזרים ומים רבים ניקוו בתחתית היריעות שנשארו לפליטה.
התוצאה נזקים במאות אלפי דולרים (לכל אחת). 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר