תובנות אסטל - אינדקס

 
 

 

 

 חשש נזק  אינ ו מכוסה 

ההולנדי המעופף - אניית רפאים
ציור: 1923 Albert P. Ryder

The Flying Dutchman is usually spotted from afar, sometimes seen to be glowing with ghostly light. It is said that if she is hailed by another ship, her crew will often try to send messages to land or to people long since dead. In ocean lore, the sight of this phantom ship is reckoned by seafarers to be a portent of doom 

שבבים אלקטרוניים – הגיעו בקרטון שנפל ונחבט, המבוטח חשש שמא חלק מהרכיבים נפגע. מפאת מחיר היחידה הנמוך, לא כדאי היה לבדוק כל פרט בנפרד. הדרישה הייתה להכיר בכולם כאובדן כליל.
תכשירים רפואיים -  המחייבים הובלה בטמפרטורה מסויימת נדחו בגלל שרצף הקירור לא נשמר - זאת בלא שיוכח שאכן נזוקו בפועל.
מכשיר בדיקה למעבדה -  מארזו נזוק ואפשר היה להחזירו לקדמותו ע"י החלפת המארז בחדש. המבוטח חשש שלמרות שבדיקות תפקוד תהינה תקינות, יתכן שבעתיד יתגלה שנגרם נזק סמוי למערכות פנימיות.
רכיבים זעירים - אריזותיהם הזדהמו בחומר כימי –למראית עין לא ניתן לזהות כל פגיעה ברכיבים. הרכיבים עצמם שמחירם נמוך משמשים במוצר שערכו המוסף מגיע לפי 500. המבוטח סירב לעשות שימוש ברכיבים החשודים מחשש לסכן את המוצר הסופי. מקרה דומה עסק ברכיבים שאריזתם נרטבה בגשם.
מכונה תעשייתית, נפלה על צידה. בניסוי הפעלה תפקדה כראוי. המבוטח ביקש מכונה חדשה מחשש שזו שנפלה, עשויה לפתח תקלות בעתיד או שתסבול מבלאי מואץ של מערכות.
כך גם מכונה אופטית שבאריזתה היה מותקן "גלאי זעזוע", ששינה צבעו לאדום.
התקנים אלקטרוניים נחבטו באריזתם.המבוטחים שהם יצרנים - יצואנים, ביקשו לפסלם מתוך חשש שמא שעור התקלות, אם יהיה חריג, עשוי לשבש את הרקורד הכללי שלהם, הנמדד על פי שעור הכישלונות למספר יחידות מותקנות למשך זמן פעילות מדוד. פגיעה במוניטין מוכח.

למאמר המלא לחץ כאן...

 

 

נזקי התעבות במכולות

 מים שמקורם בטובין (שורש לקריץ) מתנדפים בחום ומתעבים על דפנות הפלדה הקרות.

·         מכונה גדולה -  על משטח עץ, מכוסה ביריעת פלסטיק, בתוך מכולה, נמצאה חלודה, מתחת ליריעה שאגלי מים נצצו מצידה הפנימי.
·         שקי קפה - נמצאו רטובים בשכבות עליונות, על הרצפה ובפינות השקים ליד דפנות המכולה.  המכולה נמצאה תקינה לחלוטין  ולא התאפשרה חדירת מים מבחוץ.
·         מוטות פליז, אלומיניום וגלילי נחושת - עטו שכבת תחמוצת ונמצאו רטובים מתחת לכיסוי הפלסטיק שאמור היה להגן עליה
·         מטעני תבלינים מהמזרח הרחוק - התעפשו בתוך מכולות בהן הומכלו במצב תקין לכאורה.
·         מטען עצים בחבילות שהובל במכולה, נמצא מעופש ומוכה פטריות בגוון צבעים.

למאמר המלא לחץ כאן...

 

אריזה נאותה
  משמעות ביטוחית

  

שרשראות פלדה מרתקות אבן רכה, ללא שיכוך - מהודקות עד שבר

 

מפעל לעיבוד מתכת ייבא 60 חביות של חומר יקר הרגיש לרטיבות. חביות הפלדה, שסומנו כחומר מסוכן, בעלות מכסה עליון שקוע, ללא אריזה פנימית אטומה וללא יבשנים - רותקו למשטחי עץ ע"י פלסטיק כוויץ.
המבוטחים, במפרטם, דרשו שהחומר יסופק בחביות, עטוף בפלסטיק  עם יבשנים, סופחי לחות, מתאימים.
בהיות החומר מסוכן, אוחסן בנמל, כצפוי בשטח פתוח, למשך חודש ימים - בחורף.
מי גשם  חדרו כתוצאה מתהליך טבעי בלתי נמנע, דרך המכסים, ל 50 מתוך 60 החביות  שלא נמצא בהן כל נזק מכני.
המבטחים דחו את התביעה על בסיס קביעת השמאי שהאריזה אינה מתאימה, והפנו את המבוטחים לספקים.
המבוטחים והספק, שניהם חברות טכנולוגיות, היתממו והתכחשו לתהליכים פיסיקליים בסיסיים שבתחום ההבנה הטכנית של כל אחד ממאות המהנדסים המועסקים אצלם.
האריזה לא שופרה, והמקרה חזר על עצמו בשנית לאחר שנתיים.

למאמר המלא לחץ כאן...

 טובין מתכלים
הובלה בקירור

 

 

 

דגים, פירות ים ובשר מובלים בהקפאה עמוקה של 18  - מעלות צלזיוס. אפשר גם להטיסם כשהם מצוננים לשימוש מידי.
דגים מאירופה נדוגים ישירות לאניות מתמחות בהן הם מנוקים ומוקפאים מיידית. באפריקה החמה שם דגים את נסיכת הנילוס, אמצעי הקירור פרימיטיביים ומאוחרים. בדיקות מעבדה של דגי נסיכת הנילוס תמיד גבוליות, כל שיבוש קל במהלך הקירור או רישום שגוי, מהווה עילת תביעה.
תרופות המחייבות הובלה בטמפרטורה מסויימת עשויות להדחות בגלל שרצף הקירור לא נשמר - זאת בלא שיוכח כי נזוקו.
אגסים שסבלו מנגיעות פטריתית בטרם מסע, גילו ריקבון לאחר הגעתם בלא שהייתה כל תקלה בקירור.
תפוחים שהוקפאו בטעות - נרקבו לחלוטין תוך שעות לאחר הפשרתם.
פרחים ותוצרת חקלאית טרייה מוטסים לאירופה מידי ערב כשהם טריים ונמכרים בשווקים בבוקר המחרת. תות שדה, התקלקל לחלוטין לאחר עיכוב של 24 שעות בטיסת המשך.

למאמר המלא לחץ כאן....

החובה מול
הכדאיות לתקן

 

מכונה מתוחכמת שתוכננה ויוצרה בישראל, יוצאה לארצות הנכר. המכונה שבוטחה בערכה המלא (ערך סיפ.), ניזוקה והוחזרה לישראל לצורכי הערכה ותיקונים.
מתברר שעלות השיקום תגיע ואף תחרוג מעלות בניה של מכונה חדשה.
המבוטחים חשבו שמכך נובע שהמכונה היא בבחינת אובדן כליל וכפועל יוצא יהיו  זכאים למלא סכום הביטוח.
במקרה אחר דומה, בו עלות התיקון הוערכה ב- 6,000$ לעומת בניה מחדש  שעלותה  10,000$, טענו המבוטחים שעל פי מדיניות החברה כשעלות תיקון גובהה מ- 50%, לא מתקנים ולכן גרסו שמדובר באובדן כליל ותבעו את מחיר המכירה  שבוטח ב- 85,000$.
הנכון הוא, שיש כדאיות (וחובה) לתקן ולשקם כל עוד העלויות הכרוכות, פחותות  משווי המכונה שיהיה לאחר שתתוקן.

למאמר המלא לחץ כאן....

מדת השיפוי

 


יש בקבוקים שבורים, מוכתמים ותקינים לחלוטין - חובה למיין ולהפריד, ובלבד שכלכלית התוצאה מצדיקה  את העלות .

לוחות סיבית מצופה יובאו בחבילות חבוקות בסרטי פלסטיק, ללא הגנות לקצוות ולפינות. מספר לוחות נפגעו בקצותיהם. נניח שגודל השטח הפגוע הוא  20סמ' X 20סמ'. ביחס לגודל לוח של 244 סמ' X  סמ'122, השטח הפגוע מהווה 1.34% משטח הלוח. מתמטית, זהו תחשיב נכון, אך לא יהיה זה נכון לקבוע כי זהו גובה הנזק. קיימות מספר אפשרויות להערכת גובה הנזק:
אם המבוטח הוא משתמש סופי והקטע הפגוע היה בלאו הכי נחתך כפחת,  לא נגרם לו הפסד כלשהו.
אם המבוטח הוא יצרן, העוסק בגדלים מיוחדים, יתכן כי אובדן הפינה יגרום לצורך בחיתוך הרבה מעבר לשטח הפגוע פיזית.
אם המבוטח הוא סוחר, יאלץ למכור חבילות שלמות בהפחתת ערך, או לבצע מיון לצורך הפרדת הלחות הפגומים.
אם החומר משמש למטרה בה הלוח מותקן במידה הסופית המחייבת שלמות מוחלטת, יהיה הלוח בבחינת אובדן כליל למטרה לה יועד.

למאמר המלא לחץ כאן....

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר